Trắc nghiệm chính tả 18 từ Tiếng Việt quen thuộc

5 (1) Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Và chính tả tiếng Việt cũng khó không kém. Biết đâu sau khi làm bài trắc nghiệm này, bạn sẽ nhận ra mình sử dụng sai chính tả nhiều từ Tiếng Việt quen thuộc đấy. Hãy điền vào chỗ trống các từ bạn … Continue reading Trắc nghiệm chính tả 18 từ Tiếng Việt quen thuộc