Giới thiệu blog Chính Tả Tiếng Việt. Xua tan nỗi lo sai chính tả Tiếng Việt. Sự lẫn lộn trong phát âm và thói quen nói sao viết vậy, dẫn đến chuyện thường xuyên viết sai chính tả, làm đau đớn, xót xa biết bao cho chuyện “chữ nghĩa”:

Cô giáo em say mê chồng người

Đúng chính tả phải là: Cô giáo em say mê trồng người

Bản thân tôi cũng là người hay mắc lỗi chính tả:

Thư Dãn hay Thư Giãn

Nên tôi viết ra đây để ghi nhớ, để chia sẻ, để được cộng đồng cùng thảo luận.