danh-giat-hay-gianh-giat

Dành giật hay Giành giật

Dành giật hay Giành giật. “Giành” hay “Dành” đúng chính tả? Dành cho hay Giành cho, dành dụm hay giành dụm, của đề dành hay của để giành. Có rất nhiều bậc phụ huynh đến nay vẫn sử dụng rất nhiều từ sai do cách...