Trắc nghiệm chính tả: Xoay xở hay xoay sở?

Tiếp theo trong loạt bài trắc nghiệm chính tả Tiếng Việt. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm chính tả Xoay xở hay xoay sở? Ngang tàng hay ngang tàn .vv… để hiểu sâu thêm chính tả Việt Nam tại Từ Điển Chính Tả blog. Trắc nghiệm chính tả Một […]

Hơn 20 câu hỏi trắc nghiệm chính tả

Tưởng đơn giản nhưng chưa chắc bạn đã trả lời đúng hết hơn 20 câu hỏi trắc nghiệm chính tả này đâu! Đây là loạt câu hỏi tiếng Việt mới cực khó, thách thức cả các chuyên gia ngôn ngữ. Câu hỏi trắc nghiệm chính tả Những từ này đều được dùng thường xuyên nhưng […]