ket-co-ngam-vanh

Kết cỏ ngậm vành

Kết cỏ ngậm vành là gì Chúng ta thường dùng câu “Kết cỏ ngậm vành” để chỉ sự đền ơn đáp nghĩa. Vậy nguồn gốc của câu này là từ đâu? Thực ra, “kết cỏ” và “ngậm vành” xuất phát từ hai điển tích khác...

danh-giat-hay-gianh-giat

Dành giật hay Giành giật

Dành giật hay Giành giật. “Giành” hay “Dành” đúng chính tả? Dành cho hay Giành cho, dành dụm hay giành dụm, của đề dành hay của để giành. Có rất nhiều bậc phụ huynh đến nay vẫn sử dụng rất nhiều từ sai do cách...